Time for thumbs up

Time for thumbs up

De duim gaat ferm omhoog terwijl er een brede glimlach op zijn gezicht verschijnt. Iedere keer als deze speciale gast, Carlo de Boeije enthousiast zijn duim opsteekt, geeft het ons dat speciale geluksmomentje.  Na een herseninfarct verliest Carlo zijn spraakvermogen en communiceert via gebarentaal, enkele woorden en gelaatsuitdrukkingen. Wandelen heeft hem daarna geholpen zijn hoofd leeg te maken. Van hoofd naar hart. Hij geniet zichtbaar van de wandelingen tijdens de Wandelrelaxweek door de gevarieerde landschappen van de West Algarve. Door de weersvoorspellingen leek deze wandelweek in het water te vallen, echter hebben wij slechts een kwartier gewandeld in miezerregen. Vaak vlak voordat wij de bus instapten, voelden we pas spetters. Wat een geluk!

Wat is dat nu Geluk?

Een aaneenschakeling van positieve toevalstreffers? Zoals ondanks onwandelbare weersvoorspellingen van zes een-en achtereen, wij vervolgens zes dagen met droog weer konden wandelen, waarvan vier dagen zelfs met zonneschijn. Een andere ‘toevallige’ geluksfactor was, dat er een sfeervolle verbinding ontstond binnen deze groep. Het spreekwoord luidt; ‘Het geluk is met de dommen’. Mijn ervaring leert echter het tegendeel. Het zijn de wijzen die bij volle bewustzijn onder welke omstandigheden dan ook van binnenuit kiezen voor geluk. Zoals de gewaardeerde Carlo, die plots zijn spraak verloor, maar intens geniet van het leven. Zijn spaarzame woorden; “Goed!” en “Samen”, zegt meer dan woorden. Een opgeheven duim is genoeg. Ook andere leden van deze groep hebben in hun leven te kampen gehad met zwaar weer, maar kwamen er gelukkiger en wijzer uit.

Geluk zit van binnen

Hoe komt het dat de één na rampspoed, toch gelukkig is en de ander juist wegkwijnt, en Jan en allemaal zijn/haar ongelukkig zijn verwijt. Geluk zit van binnen. Het  is een gevoel, een gemoedstoestand die hoofd en hart beïnvloedt. Het is iets wat je altijd op kunt roepen. Vergelijk het met de oceaan, waar we menigmaal langs struinen, de ene keer is zij krachtig voelbaar, zelfs onstuimig, en de andere keer, met eb trekt zij weg.

Gedeeld Geluk

De vrouw van Carlo vertelde ons dat ze door een onvoorziene ontmoeting geleerd heeft iedere dag een compliment te geven. Zodra ze haar werk binnenstapte keek ze om zich heen en zocht bij iedere employé een passend compliment. Dit bevorderde de werksfeer. Collega’s gingen meer in haar investeren. De pluimen werden over en weer geuit.  Heb jij dat nu ook, dat als jij je gelukkig en verbonden voelt, je dat wilt delen? Je maakt immers deel uit van iets dat groter is dan jezelf. Geluk is een gouden goed om uit te breiden,  pass it on. Wie geluk kaatst kan geluk terug verwachten. Gedeeld geluk.

Omstandigheden bepalen 10% het levensgeluk

Wetenschappelijk is bewezen dat het vermogen om een gelukkig leven te leiden voor slechts 10% bepaald wordt door  omstandigheden. Of je nu rijk of arm, knap of lelijk, getrouwd of vrijgezel bent, maar 10% bepaalt dit je levensgeluk. Als je niet gelukkig bent onder de omstandigheden, kun je trachten deze te veranderen. Dit zal echter slechts 10% van je geluksgevoel verhogen.

Humeurmanagement

Je zou hieruit kunnen concluderen, wil je gelukkig zijn onder welke omstandigheden dan ook, je beter eerst kunt werken aan je innerlijke gemoedstoestand. Geluk komt je dus niet aanwaaien. Het vergt dat jij jezelf kunt monitoren in  je manier van voelen en denken. Zoals wijlen denker des vaderlands en filosoof René Gude het zo mooi verwoordde; het werken aan humeurmanagement. Wij kunnen leren van een zogenaamd negatieve levenservaring, en deze ondanks of dankzij het doorvoelen van angst, eenzaamheid en verdriet positief  transformeren. Ook qua gevoel. Dit vereist echter opmerkzaamheid en werkzaamheid.  Leren focussen op de lichtpunten langs ons pad en daar dankbaar voor zijn.

Lief zijn voor jezelf

Mildheid trachten en jezelf zo nu en dan een schouderklop geven. Je grenzen aangeven uit zelfrespect en te allen tijde trouw zijn aan je eigen waarheid verhoogt je geluksfactor. Time for thumbs up!

Hoe weet jij jouw geluksgevoel te managen? In hoeverre is jouw geluk te wijten aan de omstandigheden en in hoeverre aan een innerlijk gevoel van welbevinden?