Wij niet ten koste van Mij

Wij niet ten koste van Mij

“Met afhangende schouders, donkere wallen onder de ogen, en een diepe zucht ploft ze neer op de ligstoel. “Heerlijk, eindelijk rust!” Dankbaar voor de aangeboden cappuccino met cake gaat ze verder. “Dit had ik echt nodig. Man, man, ik ben stuk.” Weer laat ze een zucht horen terwijl ze zich uitrekt. Dan steekt ze van wal. “Dat is het lastige van een verantwoordelijke functie. Iedere morgen stuit ik op 200 berichten in mijn mailbox, plus een team en een leiding gevende die van alles van mij verwacht.  Doordat wij werkzaam zijn in een kantoortuin heb ik nul procent privacy. Een kakofonie van jewelste. Bovendien werkt een ieder tussen de middag door, met sandwich in de hand. Terwijl ik snak naar een wandeling buiten.” ” Waarom ga je niet aan de wandel?” vraag ik verbaasd. “Niemand doet dat”, is het antwoord. “Ik pas mij aan. Wij ten koste van mij.”

Wij ter stimulering van mij

Busyness, het lijkt een trend. Overdag moet men aan voltallige eisen van het werk voldoen en ‘s avonds wil men een sociaal bruisend netwerk onderhouden, sporten en kookclubjes organiseren. Adempauzes hebben geen prioriteit. Voldoen aan…. Wat? Op de werkvloer zou de motivatie stijgen en het ziekte verzuim dalen als men individueel taakgericht bezig zou mogen zijn. Gericht om als individu het beste uit jezelf te halen en tegelijkertijd een collectieve ambitie te realiseren. Organisaties doen er goed aan om beide aspecten, individualiteit én teamwork te stimuleren. Hiermee is een juiste afstemming vereist tussen persoonlijke- en organisatiedoelen. Het wij ter stimulering van het mij.

Wij ter ondersteuning van mij

Uit ‘het moeten voldoen aan’ familie normen ontstaan ergernissen. Ten behoeve van het wij-gevoel binnen het gezin moeten eigen verlangens maar even aan de kant geschoven worden. De illusie van gezelligheid, terwijl er onderhuids van alles borrelt. Natuurlijk zijn er tal van families, die een collectieve behoefte aan samen zijn bevredigen, met elkaar overleggen en elkaar ondersteunen met raad en daad. Zij gaan uit van het wij ter ondersteuning van het mij.

Vrijheid blijheid

Bij ons vroeger thuis kregen wij mee; ‘Vrijheid blijheid.’ Een prachtig credo. Echter een valkuil als een ieder zo zijn eigen gang gaat dat men de verbinding uit het oog verliest. Op school hoorde ik niet zo bij mijn peergroep.  Zoals zovelen werd ik gepest omdat ik anders was, of me anders gedroeg. Zo leerde ik zelfstandig mijn eigen boontjes doppen en kritisch kijken naar groepsdynamiek. Inspiratie pik ik her en der op zonder mijn ‘eigen wijze’ te verliezen, wars van zogenaamde meesters en goeroes. Mijns inziens is het eng hoe slimme individuen klakkeloos het gedachtegoed van hun zogenaamde meester overnemen.

Samen sterk

Toch ben ik echt voor samen, maar met behoud van individuele uniciteit. Samen kun je meer bewerkstelligen dan alleen. Binnenkort gaan we ondernemers in het toerisme van Monchique mobiliseren om zo samen een sterk klankbord te vormen. Zowel ten behoeve van de uitbaters, als van de toeristen. Een succesformule van onze B & B is; een ieder kan doen en laten wat hij/zij wilt, ondertussen ontstaat er vanuit die vrijheid een mooie verbinding tussen gasten. Dit levert een wederzijdse meerwaarde op van de vakantiebeleving. Als je trouw blijft aan jezelf, merk je wie echt bij je past en wie niet.  Soms doe je wat water bij de wijn om je partner een dienst te doen, maar niet om jezelf weg te geven.

Vervagen van eigen kleur

Je zult het vast een keer aan de zijlijn of zelf aan den lijve ondervonden hebben; Het vervagen van je eigen kleur ter wille van de ander. Terwijl de partner juist gevallen is op dat wat jou nu zo bijzonder maakt. Vroeg of laat  komt er een breuk of raakt de relatie verzuurd. De dynamiek en kleur is verdwenen. Diegene die verkozen heeft ontrouw te zijn aan zichzelf heeft jaren nodig om de puzzelstukjes van haar/zijn eigen identiteit weer op te rapen.

Een brug met sterke pilaren

Een krachtig wij wordt gevormd door zelfstandige pilaren die op een levendige manier bruggen kunnen bouwen en geschillen kunnen overbruggen. Mee buigen uit angst voor alleen zijn, zal vroeg of laat de brug doen instorten. De fundering is te zwak en op foute leest geschoeid. Het is krachtig en waarachtig om trouw te blijven aan jezelf. Je eigen grenzen en behoeften voelen, onderkennen en aangeven. Niet jouw wil of behoefte aan een ander opleggen

Zelfs in Japan worden ze de groepsdwang beu, er komt verzet. In Nederland hebben wij mogelijkheden te over om een sterke individualiteit te ontwikkelen en vanuit een stevig ‘mij’ te kiezen welke ‘wij’ daarbij past. Iedere surfer kiest zijn eigen golf. Doe jezelf niet te kort. Zorg voor een gezond wij ten behoeve van een stevig mij.

In hoeverre blijf jij trouw aan jezelf? Sluit jij je vooral aan bij een gezond wij ten behoeve van een stevig mij? Of doe je veel water bij de wijn?