Van #metoo naar #equaltoo

Van #metoo naar #equaltoo

‘Ik zou uit eigen ervaring willen zeggen, veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden.’ “Waarom deze uitspraak?” vraagt Eva Jinek met gefronste wenkbrauwen aan Jort Kelder. Weer ophef door een uitspraak rondom de #metoo discussie. Stilletjes aan bemerken we dat de #metoo campagne soms van zijn kern wegraakt. Het is geweldig dat vrouwen, eindelijk, de schaamte doorbreken en het onrecht aangedaan publiekelijk maken. Hopelijk gaan nu organisaties zich richten op hun kernwaarden, waarbij voor werkgevers- en nemers helder is welk gedrag daarbij hoort en welk gedrag onacceptabel is. Het gebrek aan gelijkwaardigheid richt zich echter vooral op seksueel grensoverschrijdend gedrag van mannen naar vrouwen. Met de vrouw als slachtoffer, is dat niet cliché?  Als straks de meeste #metoo’s naar boven zijn gebracht, in alle werkvelden, wordt het tijd voor een volgende stap. Een #equaltoo!

Vrouwen en gelijkwaardigheid

Hiermee bedoel ik verhalen openbaren waar je vanuit eigenwaarde met behoud van gelijkwaardigheid gehandeld hebt. Voorbeeld doet volgen. Waar je aandacht aan besteedt wordt groter. Het manco aan gelijkwaardigheid kun je niet alleen bij mannen neerleggen. Uit ervaringen die mij gedeeld zijn tijdens coaching sessies en uit eigen ervaring zijn er verbazend veel vrouwen in management posities die op een uiterst ongelijkwaardige manier met hun ( vrouwelijke) collega’s omgaan. Vaak op een onderhuidse slinkse wijze.

Machtsmisbruik

Om maar een voorbeeld te geven. De korte tijd dat ik bij de KLM stewardess was, waren er vrij veel vrouwelijke pursers die uit onmacht op hun strepen gingen staan. Leiding werd gegeven door verdeel en heers. Een keer maakte ik mee dat de purser dusdanig leden van het team tegen elkaar uitspeelde dat er een angstige sfeer aan boord was. Na een zoveelste incident met huilende collega’s ben ik naar de purser gestapt. Verontwaardigd bracht ik uit;” Wat is jouw functie? In plaats van een teamspirit op te bouwen, speel je collega’s tegen elkaar uit. In plaats van mensen te coachen in hun kracht ben je neerbuigend naar ons. Hoe houd jij het overzicht zittend in je purserworkstation? ” Ze schoot in tranen, van beul naar slachtoffer. Voor mij een reden om zo snel mogelijk op een gelijkwaardige manier purser te worden.

Gelijkwaardig opstellen

Ook waren er voorvallen tijdens mijn vliegjaren die tot een #metoo verhaal hadden kunnen leiden, maar ik heb het nooit zover laten komen. Een voorbeeld. Terwijl ik door het gangpad van de businessclass liep betastte een passagier heimelijk mijn achterwerk. Zonder er bij na te denken heb ik hem een klap gegeven en gezegd;” Mijn reactie hoort niet bij onze dienstverlening maar wat u doet overschrijdt alle grenzen. Ik laat het hierbij als u sorry zegt.” Door mij gelijkwaardig op te stellen tijdens werk, kan ik vrijwel alleen maar gelijkwaardige, #equaltoo, ervaringen delen. Je betaalt een te hoge prijs als jij je laat manipuleren tot een onwaardige behandeling voor (behoud van) een goede functie.

Het dierlijke in de mens

Dat we nog steeds in de 21ste eeuw te maken hebben met ongelijkwaardigheid op de werkvloer heeft waarschijnlijk te maken met dat als we ons bewustzijn of geweten niet ontwikkelen we niet ver afstaan van een dier. Om misverstanden te voorkomen; dieren kunnen erg lief zijn maar streven niet naar gelijkwaardigheid. Als ik zie waar het mijn huisdieren om draait, is het naast eten en knuffels,  ‘ wie is hier de baas’. Joy is een schat van een hond maar uiterst dominant. Iedere hond die zich zwakker voelt overheerst ze door er boven op te springen. De honden die zich niet laten overmeesteren nodigt ze uit om te spelen.

Een daad van liefde voor waardigheid

Zo kan men uit de wereldgeschiedenis opmaken dat als slachtoffers hun leed niet verwerken en niet uit hun slachtofferschap stappen zij mogelijk vroeg of laat zelf beul worden. De ongelijkwaardigheid wordt niet opgeheven. Gelijkwaardigheid komt als jij je eigenwaarde voelt en daar naar handelt.  In Chili heb ik gesproken met vrouwen wiens man gemarteld en vermoord zijn tijdens de dictatuur onder generaal Pinochet. In plaats van wraak te nemen op de folteraars, die zelfs tijdens de herstelde democratie nog in de senaat zaten, ondernamen zij diverse projecten ter ondersteuning van achtergestelden. Respect! #equaltoo. Tegenover leed aangedaan een daad van liefde stellen voor waardigheid van de mensheid. Laten we nu dat alle #metoo’s naar boven komen ons vooral focussen op eigenwaarde en gelijkwaardigheid en dat rondbazuinen met een #equaltoo

Van waaruit handel jij op de werkvloer? Hoe kun jij je eigen waarde behouden door ten alle tijde voor gelijkwaardigheid te staan?